INPP Behandeling

Intake

Vooraf wordt altijd een intakegesprek gevoerd om meer informatie te verkrijgen. U komt samen met uw kind.

Voor de behandeling is inzicht nodig in: het verloop van de zwangerschap, hoe de geboorte is gegaan en hoe de verdere ontwikkeling in het eerste jaar was. Deze vragen krijgt u digitaal toegestuurd om in te vullen voor dat het intake gesprek plaats vindt, en worden tijdens de intake besproken.

Test

Na het bespreken van de vragenlijst ga ik uw kind testen. De volgende gebieden worden getest:

  • Balans en evenwicht
  • De aanwezigheid/afwezigheid van primitieve reflexen
  • Lateraliteit
  • Visuele screening

Nabespreking en oefenen

Nadat het onderzoek gedaan is kunnen de testresultaten besproken worden. Hier wordt besproken welke reflexen nog aanwezig zijn en welke invloed dat verder op het kind heeft met betrekking tot leren en gedrag. Vervolgens wordt het individueel samengestelde oefenprogramma ingeoefend. U krijgt de oefeningen op papier mee, om deze thuis nog na te kijken als dat nodig is.

Herhalingsonderzoek

Na een afgesproken tijd komt u langs om voor herhalingsonderzoek. Hier wordt gekeken naar de vorderingen in het oefenprogramma en welke effecten deze gehad hebben.